DLA MEDIÓW | NASI PARTNERZY | EKSPERCI | KONTAKT | BLOG
STRONA GŁÓWNA | O PROJEKCIE | DZIAŁANIA | FAQ | E-LEARNING | INSPIRACJE | PORADY WIDEO | SIEĆ INWESTORÓW
» Konferencje
» Biznes przy kawie
» Seminaria
» Warsztaty
 
szukana fraza:


podaj e-mail:

Co to jest private equity (PE)?

Termin private equity oznacza inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym, w celu osiągnięcia średnio i długoterminowych zysków z przyrostu wartości kapitału. Jedną z odmian private equity są inwestycje venture capital.

Co to jest fundusz venture capital (VC)?

Fundusz venture capital to inwestycyjny fundusz zamknięty, którego działalność skupia się na inwestowaniu w przedsięwzięcia o wysokim ryzyku i potencjalnie wysokiej stopie zwrotu. Fundusz venture capital z reguły tworzony jest przez grupę inwestorów zainteresowanych inwestycjami w młode i rozwojowe firmy nie notowane na giełdzie papierów wartościowych. W warunkach amerykańskich fundusze venture capital inwestują najczęściej w przedsięwzięcia nowe, skupione na rynkach wysokich technologii. W Polsce wiele inwestycji typu venture capita koncentruje się na firmach, które odniosły już pierwsze rynkowe sukcesy, jednak brakuje im środków na dalszy rozwój. Podstawowym celem inwestycji jest wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa.

Co to jest seed capital?

Seed capital (finansowanie fazy zasiewu) to dostarczanie kapitału na bardzo wczesnym etapie rozwoju przedsięwzięcia. Inwestycje typu seed capital najczęściej skupiają się na udostępnieniu kapitału niezbędnego dla zbudowania prototypu produktu, przeprowadzenia wstępnych badań rynkowych, przygotowania dokładnego biznesplanu, opłacenia procedury patentowej, czy skompletowania ze­społu menedżerskiego. Inwestycja seed capital to jedna z form finansowania venture capital. Jest ona związana z bardzo wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego.

Co to jest start-up (finansowanie startu)?

Start-up to rodzaj finansowania, którego celem jest umożliwienie przedsiębiorcy rozpoczęcia działalności i wejścia ze swoim produktami na rynek. Finansowanie typu start-up obarczone jest wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Jest to jedna z form finansowania venture capital.

Co to jest finansowanie wczesnego rozwoju oraz wzrostu i ekspansji?

Ta forma finansowania przeznaczona jest dla już istniejących firm i wsparcia ich rynkowej ekspansji. Kapitał przeznaczany jest tu zazwyczaj na duże inwestycje, jak na przykład rozwinięcie sieci dystrybucji, co sprawia, że inwestycje te stają się dofinansowaniem określonej strategii rozwoju biznesu.

123456
Konkurs 
e-mail:

haslo: