DLA MEDIÓW | NASI PARTNERZY | EKSPERCI | KONTAKT | BLOG
STRONA GŁÓWNA | O PROJEKCIE | DZIAŁANIA | FAQ | E-LEARNING | INSPIRACJE | PORADY WIDEO | SIEĆ INWESTORÓW
» Konferencje
» Biznes przy kawie
» Seminaria
» Warsztaty
 
szukana fraza:


podaj e-mail:

» Konsultacje indywidualne

INDYWIDUALNE KONSULTACJE "SZYTE NA MIARĘ"

 

konsultacje_indywidualne.jpgWybranym przez Kapitułę ds. Inwestycji w Innowacje w ramach konkursu STARTERY INNOWACJI pomysłodawcom i przedsiębiorcom udzielone zostaną indywidualne konsultacje. Konsultacji udziela zespół ekspertów, których możesz poznać klikając TUTAJ.

 

Kliknij TUTAJ, aby zapoznać się z regulaminem konkursu

 

Eksperci prowadzący konsultacje to osoby posiadające udokumentowane wieloletnie doświadczenie w doradzaniu MSP w poszukiwaniu zewnętrznego kapitału, wyborze najlepszego źródła wsparcia oraz przygotowaniu samego potencjalnego i obecnego przedsiębiorcy i firmę do procesu inwestycyjnego.

 

Konsultacjami objętych zostanie 20 pomysłów biznesowych (24 godzin konsultacji na firmę/pomysłodawcę w sumie 480 godzin) z następujących obszarów merytorycznych:

  • Marketingowa i finansowa strategia biznesu: analizy SWOT (analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń), analizy PEST: analiza otoczenia danego kraju uwzględniająca warunki polityczne, ekonomiczne, społeczno-kulturowe i technologiczne, analizy rentowności przedsięwzięć (6 godzin na uczestnika).
  • Pomoc w wyborze optymalnej strategii inwestycyjnej obejmującej dobór inwestora, mechanizmów zabezpieczających związanych z kontrolą nad spółka oraz politykę wyjścia z inwestycji- informacje pozwalające podjąć optymalną decyzję w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, do których należą dane na temat funduszy inwestycyjnych i specyfiki ich działania, przepisów prawa, z którymi należy sie zapoznać przygotowując proces inwestycyjny, możliwych schematów zakończenia współpracy z inwestorem kapitałowym(6 godzin na uczestnika).
  • Przygotowanie zespołu negocjacyjnego do przeprowadzenia rozmów z inwestorem kapitałowym poprzez opracowanie strategii negocjacji- warsztaty negocjacyjne z zespołem, który będzie prowadził rozmowy z inwestorem kapitałowym (3 godziny na uczestnika).
  • Przygotowanie biznesplanu- wytyczne i wsparcie merytoryczne w zakresie metodyki opracowania biznesplanu, a także wsparcie przy weryfikacji opracowanego dokumentu (7 godzin na uczestnika).
  • Pomoc przy ocenie zapisów umowy inwestycyjnej- pomoc prawna umożliwiająca ocenę i weryfikację umowy, która ma zostać podpisana z inwestorem (2 godziny na uczestnika). W wyniku realizacji projektu pomysłodawcy, przedsiębiorcy nie tylko zapoznają sie z ideą zewnętrznego finansowania i będą potrafili przygotować sie na przyjęcie strategii rozwoju, której elementem jest udział inwestora kapitałowego, ale zdobędą też praktyczne umiejętności w zakresie przygotowania biznesplanu, wyznaczania strategii, a także negocjowania i finalizowania umów inwestycyjnych.

Konkurs 
e-mail:

haslo: